Ανακύκλωση Μετρητών

στη Λιανική Τραπεζική

Γιατί και Πως

Ανακυκλώνουμε τα Μετρητά

Τι είναι τα TCR

Αναφορά στην Τεχνολογία

Απόδοση Επένδυσης

Όφελος από την χρήση TCR

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών Λιανικής Τραπεζικής με την εισαγωγή εξοπλισμού τεχνολογίας TCR

Η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία αποτέλεσε το έναυσμα για την Λιανική Τραπεζική ώστε να εξετάσει την αναθεώρηση των διαδικασιών διαχείρισης μετρητών με αντικειμενικό σκοπό την μείωση κόστους.

Η ανακύκλωση μετρητών είναι δυνατόν να πετύχει έως 75% εξοικονόμηση δαπανών στη συνολική τους διαχείριση, μέσω:

 • Μείωση της συχνότητας αναπλήρωσης ή/και συλλογής μετρητών κατά 3x–4x
 • Μείωση του κόστους των μετρητών που λιμνάζουν στο δίκτυο λιανικής τραπεζικής
 • Μείωση των διαδρομών υπηρεσιών μεταφοράς μετρητών και του αντίστοιχου κόστους
 • Μείωση του κινδύνου ληστειών και ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του προσωπικού

Με αυτό τον τρόπο οι συνιστώσες του συνολικού κόστους όπως –μεταξύ άλλων– δαπάνες μισθοδοσίας των ταμιών, εξωτερικές υπηρεσίες για μεταφορές μετρητών, έλεγχο πιστότητας και ποιότητας, καθώς και αναπλήρωση μετρητών στα ATM, είναι δυνατό να μειωθούν σημαντικά, ή ακόμη και οριακά να εξαλειφθούν, με τον μετασχηματισμό μετάβασης από τον παραδοσιακό ταμία σε ένα σύγχρονο πρότυπο ταμία, ο οποίος υποστηρίζεται από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές ανακύκλωσης μετρητών (TCR – Teller Cash Recycler).

Ένα καλώς σχεδιασμένο Έργο εγκατάστασης και χρήσης μηχανών TCR στα καταστήματα Λιανικής Τραπεζικής, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα σημαντική Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, με εξίσου ικανοποιητικό Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR) της επένδυσης, πολλές φορές πλέον ελκυστικό άλλων συγκριτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο.

Μία δεδομένη δομή Λιανικής Τραπεζικής ασφαλώς συσχετίζεται με το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας TCR στα καταστήματα του Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής, το κόστος αυτό μειώνεται σημαντικά. Αυτή ακριβώς η εξοικονόμηση είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για την λήψη απόφασης υλοποίησης ενός τέτοιου Έργου.

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Για την ανακύκλωση μετρητών εμπιστευόμαστε εξειδικευμένα μηχανήματα πιστοποιημένα από την ΕΚΤ

Ο κύκλος φυσικής μεταφοράς των μετρητών είναι δυνατόν να μειώνεται εφόσον οι τράπεζες ανακυκλώνουν ("recycle") στην «πηγή» τα χαρτονομίσματα που συλλέγουν από τους καταθέτες πελάτες τους, δηλαδή εντός του τραπεζικού καταστήματος, και ιδιαίτερα στην θέση του ταμία, σε πραγματικό χρόνο κατά την κάθε συναλλαγή.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η μεταφορά των χαρτονομισμάτων, πίσω στην κεντρική εθνική τράπεζα (NCB) και η μετέπειτα ανάληψη τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέδωσε όρους αναφοράς για τη λειτουργία των ταμειολογιστικών μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, τα λεγόμενα «μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών». Μόνον τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών που κάνουν έλεγχο πιστότητας και διαχωρισμό βάσει της ποιότητας, μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες και τις άλλες εταιρικές οντότητες που χαρακτηρίζονται ως «διαχειριστών μετρητών», όπως ανταλλακτήρια συναλλάγματος, καζίνο, κ.ά.

Οι προαναφερθέντες όροι αναφοράς, έχουν εν τω μεταξύ επεκταθεί σε όλες τις μορφές ανακύκλωσης μετρητών. Έτσι τα μηχανήματα ανακύκλωσης μετρητών πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πλαστά χαρτονομίσματα και να κάνουν φυσικό διαχωρισμό των χαρτονομισμάτων που είναι κατάλληλα για επανακυκλοφορία από εκείνα που προορίζονται για απόσυρση από την κυκλοφορία. Μόνον τα πρώτα, ως ποιοτικά αποδεκτά χαρτονομίσματα, θα προωθηθούν στις συναλλαγές ανάληψης μετρητών από πελάτες, ενώ τα δεύτερα θα προωθηθούν στην κεντρική τράπεζα (NCB). Τα πλαστά χαρτονομίσματα αναφέρονται στις αρχές, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Η ΕΚΤ έχει μονίμως αναρτημένο στον ιστότοπο της ένα διαρκώς ενημερωμένο κατάλογο εκείνων των μηχανημάτων που διατίθενται στην αγορά και είναι ικανά και πιστοποιημένα για την επεξεργασία ανακύκλωσης των χαρτονομισμάτων ευρώ. Πριν κάθε μηχάνημα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, εντός της Ευρωζώνης, πρέπει να περάσει από μία τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου από την οικεία κεντρική τράπεζα (NCB), ώστε να αποδειχθεί ότι έχει αξιόπιστη λειτουργικότητα στην αναγνώριση και διαχωρισμό των πλαστών χαρτονομισμάτων, καθώς και των ποιοτικά μη αποδεκτών. Οι έλεγχοι πρέπει να επαναλαμβάνονται ετησίως, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη αξιοπιστία της λειτουργικής απόδοσης της εκάστοτε μηχανής.

Όλες οι τράπεζες και οι άλλοι «διαχειριστές μετρητών» εντός της Ευρωζώνης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το κανονιστικό πλαίσιο της ανακύκλωσης των χαρτονομισμάτων ευρώ, όπως παρατίθεται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/14.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ TCR – ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Σύντομη αναφορά στην τεχνολογία των μηχανών ανακύκλωσης χαρτονομισμάτων

Τα μηχανήματα ανακύκλωσης «TCR» (Teller Cash Recycler) αποτελούν μία από τις κατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη ομάδα των βοηθητικών ταμειολογιστικών μηχανών «TAU» (Teller assist unit). Δηλαδή πρόκειται για συσκευές με ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη οι οποίες χρησιμοποιούνται στην Λιανική Τραπεζική για αναλήψεις και καταθέσεις, υποστηρίζοντας σημαντικά τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του ταμία. Συσκευές TCR χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε καζίνο, στα τμήματα λειτουργικής υποστήριξης μεγάλων καταστημάτων λιανεμπορίου, κ.ά.

Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μηχανών TCR είναι:

 • Έλεγχος πλαστότητας και ποιότητας χαρτονομισμάτων
 • Υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας των χαρτονομισμάτων
 • Ισχυρός κλωβός χρηματοκιβωτίου για την εσωτερική αποθήκευση των χαρτονομισμάτων
 • Ψηφιακή επικοινωνία με τα συστήματα της τραπεζικής πληροφορικής
 • Καταγραφή και ιχνηλασιμότητα όλων των συναλλαγών

Προσόντα:

 • Ταχύτητα
 • Ακρίβεια
 • Ασφάλεια και προστασία
 • Δυνατότητα ελέγχου και ιχνηλασιμότητας
 • Απογραφή μετρητών σε πραγματικό χρόνο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Εκτιμήστε το όφελος από την εγκατάσταση ενός TCR σε ένα τραπεζικό κατάστημα

Κάνοντας χρήση του «εισαγωγικού» οικονομικού μοντέλου θα παρατηρήσουμε ότι ένα Έργο εισαγωγής της τεχνολογίας TCR στο Δίκτυο Λιανικής Τραπεζικής, ενός τραπεζικού ιδρύματος, είναι δυνατό να παρουσιάσει σημαντική Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) στην διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, με εξίσου ικανοποιητικό Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (IRR) της επένδυσης, πολλές φορές πλέον ελκυστικό άλλων συγκριτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο. Αυτό το οικονομικό μοντέλο κάνει χρήση των παραμέτρων οι οποίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση των λειτουργικών δαπανών, εστιάζοντας στις συνιστώσες οι οποίες παρουσιάζουν διαφορά (δηλ. εξοικονόμηση) «πριν» και «μετά» την εισαγωγή της τεχνολογίας των TCR.

Αυτό το «εισαγωγικό» οικονομικό μοντέλο προορίζεται για να σας δώσει την πρώτη ένδειξη δυνατοτήτων εξοικονόμησης και των δεικτών απόδοσης της σχετικής επένδυσης. Εντούτοις, πλησιάζοντας περισσότερο ένα πραγματικό περιβάλλον Λιανικής Τραπεζικής, με εκατοντάδες τραπεζικών καταστημάτων και ένα αυξανόμενο αριθμό διασυνδεδεμένων επιχειρηματικών πελατών, είναι αρκετά προκλητική η προσπάθεια εκτίμησης της απόδοσης της επένδυσης κάνοντας χρήση ενός πλέον λεπτομερούς και αναλυτικού «Λειτουργικού και Οικονομικού» μοντέλου. Η εταιρία CubeIQ έχει αναπτύξει και εξελίξει περισσότερα τέτοια μοντέλα, τα οποία ευχαρίστως θα συζητήσει μαζί σας και θα σας τα διαθέσει ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κάνοντας τις δικές σας επιχειρησιακές υποθέσεις και εκτιμήσεις.

Λειτουργικά και Οικονομικά Μοντέλα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή και ανάπτυξη της τεχνολογίας TCR στο δίκτυο της Λιανικής Τραπεζικής είναι Έργο εντάσεως κεφαλαίου, θα πρέπει το έργο αυτό να πρέπει να έχει συγκριτική θεώρηση και εκτίμηση μεταξύ των υπολοίπων του εταιρικού χαρτοφυλακίου των επενδυτικών πρωτοβουλιών. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη και ακριβής εκτίμηση της απόδοσης της σχετικής επένδυσης, με τον υπολογισμό των αντίστοιχων δεικτών.

Για τον σκοπό αυτό η CuebIQ έχει αναπτύξει τρία «Λειτουργικά και Οικονομικά» μοντέλα:

 • Ενός Τραπεζικού Καταστήματος
 • Πολλαπλών Τραπεζικών Καταστημάτων (Δίκτυο Λιανικής)
 • Μοντέλο Βελτιστοποίησης (LP Optimization) για όλο το Δίκτυο Λιανικής

Βασικοί Παράγοντες Επιτυχίας για την Απόδοση της Επένδυσης

Κάνοντας την καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων των σύγχρονων συσκευών TCR, είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της απόδοσης της σχετικής επένδυσης, στο μέτρο που θα προχωρήσουμε σε σημαντικούς μετασχηματισμούς του μοντέλου (και των εγκατεστημένων διαδικασιών) της Λιανικής Τραπεζικής.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας που επηρεάζουν την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης, είναι:

 • Εξάλειψη των υπηρεσιών ελέγχου και καταμέτρησης εκτός των τραπεζικών καταστημάτων (outsourcing)
 • Αναπλήρωση μετρητών στα ATM των τραπεζικών καταστημάτων από το ίδιο το τραπεζικό κατάστημα και όχι με ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη
 • Μελέτη και βελτιστοποίηση το ύψους μετρητών που απαιτείται να διατηρούνται ανά τραπεζικό κατάστημα
 • Προσαρμογή και ευθυγράμμιση της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης μετρητών (κυρίως σε ότι αφορά στα ταμεία των τραπεζικών καταστημάτων), με τις δυνατότητες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων μηχανημάτων TCR
 • Ριζική αναθεώρηση της χωροδιάταξης των τραπεζικών καταστημάτων, επιτρέποντας τον μετασχηματισμό του ρόλου του παραδοσιακού ταμία.

Web Quality

3.4 MB

Print Quality

10 MB

Cash Recycling
 

5.2 MB

Reform via TCR
 

3.9 MB

Retail Banking
Paradigm Shift

5.8 MB

Remote
Cash Control

3.3 MB